Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Juridisk navn: Vores IT afdeling ApS
Organisationsform Anpartsselskab
CVR nr. 37262919
Adresse Park alle 43, 7600 Struer
e-mailadresse info@voresitafdeling.dk
Telefonnummer 27251161
Etableringsår 2015

Betaling

Betaling kan foregå via Mobile Pay til telefon 27251161 eller til bank konto 7602 1462544. Obs! Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Læs hvorfor

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du;

a) har modtaget din vare

b) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis

c) får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Varer undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

1. aftaler omfattet af § 7, stk. 2:

Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug,
som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende,
der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter,
– Stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom med undtagelse af fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser eller af fjernsalgsaftaler vedrørende udlejning af fast ejendom,
– Opførelse af bygning,

– Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.,

– Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om pakkerejser,

– Spil, hvor der for deltagelse betales en pengeindsats, eller

– Hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr.

2. Udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført,

3. Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,

4. Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,

5. Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,

6. Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre
varer ved leveringen,

7. Levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger afmarkeds konjunkturer, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på,

8. Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,

9. Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på,

10. Levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer,

11. Aftaler, der indgås på en offentlig auktion,

12. Levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer,biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den
pågældende tjenesteydelse skal udføres,

13. Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret,

14. Finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

15. Aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden.

Du mister din fortrydelsesret, hvis;
– du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årssager ikke er egnet til at blive returneret.
– du bryder plomberingen på lyd-eller billedoptagelser eller computersoftware.