GDPR, databeskyttelse, DPO og compliance? Vores IT afdelings GDPR ordbog hjælper dig på vej

Få din egen DPO fra 1999 kr.

Kontakt Vores IT afdeling ApS og hør nærmere helt uforpligtende!
Læs mere om vores tilbud og dine muligheder på dette link.

Vores IT afdelings GDPR ordbog hjælper dig med at forstå GDPR og giver dig forklaringer/oversættelser af de vigtigste begreber.

Vi håber den giver dig et hurtigt overblik, når GDPR snakken går.

   
Dataansvarlig Typisk din virksomhed, som afgør, til hvilke formål der må foretages behandling af personoplysninger.
Databehandler En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.
Databehandleraftale En skriftlig databehandleraftale er nødvendig, når en dataansvarlig virksomhed videresender data til en underleverandør
Databeskyttelsesforordningen Se GDPR
Datatilsynet Øverste myndighed i Danmark. Datatilsynet varetager anmeldelser og hjælper gerne ved tvivlsspørgsmål om GDPR.
   
   
DPO Data Protection Officer er en databeskyttelsesrådgiver, der underretter og rådgiver den dataansvarlige eller databehandleren og de ansatte, der behandler persondata, om deres forpligtelser iht. forordningen, og som fører tilsyn med, om virksomheden overholder reglerne.
 
Følsomme persondata

I Danmark er CPR numre en del af specielle persondata. Direkte følsomme persondata er f.eks. data om børn og unge, helbred, fagforening, religion, politik og seksuel orientering

GDPR General Data Protection Regulation, som er den internationale betegnelse for persondataforordningen/databeskyttelsesforordninge
Hjemmel Danner grundlaget for databehandlingen og er med til at afgøre, om behandlingen er lovlig
Informationssikkerhed  
Persondata Enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person
Risikovurdering En vurdering og hensyntagen af risici, som behandling af personoplysninger indebærer. Ved stor risiko udarbejdeds typisk en risikoanalyse (DPIA)
Samtykke Den registrerede bekræfter at data må behandles og i hvilket omfang. Et samtykke kan altid tilbagetrækkes og man bør derfor have procedurer for, hvordan man kan gøre dette.